Netwerk design

Elk ICT netwerk, groot of klein, begint met een gedegen netwerk design. Dit netwerk design kan voor nieuwe of voor bestaande ICT netwerken opgesteld worden. Onderdeel van het netwerk design is tevens de inrichting van één of meerdere patch- en/of server racks.

Door middel van het netwerk design worden alle ICT onderdelen, welke voor de klant van toepassing zijn, in kaart gebracht. Hierdoor wordt over elk ICT onderdeel nagedacht en eventueel met externe software leveranciers van de klant besproken.

Na het opstellen van het netwerk design, wordt dit netwerk design met de klant besproken. Dit netwerk design blijft een dynamisch document, aangezien er in de loop der tijd diverse ICT behoeften, zoals groei of krimp, kunnen veranderen.